Chú Ý: Anh Em Có Nhu Cầu Muốn Theo Các Dàn Phí Sau Giờ Quay Thì Phải Chụp Ảnh CMND, Ảnh Chân Dung Và SĐT Chính Chủ  Rồi Gửi Qua (zalo) Chúng Tôi Sẽ Kiểm Tra Và Đăng Kí Cho Bạn Để Bạn Trải Nghiệm Các Dàn Phí Sau Giờ Quay.Hợp Tác Làm Ăn Lâu Dài.


Giá : 4.000.000 Đ


 

         NGÀY      

Bạch Thủ Lô Tỉ Lệ 80%
HÔM NAY Đã chốt số
12/01/2020 71 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 71
11/01/2020 35 ĂN BẠCH THỦ LÔ 35
10/01/2020 31 ĂN BẠCH THỦ LÔ 31
09/01/2020 80 ĂN BẠCH THỦ LÔ 80
08/01/2020 82 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 82
07/01/2020 23 ĂN BẠCH THỦ LÔ 23
06/01/2020 07 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 07
05/01/2020 62 ĂN BẠCH THỦ LÔ 62
04/01/2020 86 ĂN BẠCH THỦ LÔ 86
03/01/2020 30 ĂN BẠCH THỦ LÔ 30
02/01/2020 28 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 28
01/01/2020 18 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 18
31/12/2019 48 ĂN BẠCH THỦ LÔ 48
30/12/2019 54 ĂN BẠCH THỦ LÔ 54
29/12/2019 25 ĂN BẠCH THỦ LÔ 25
28/12/2019 24 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 24
27/12/2019 04 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 04
26/12/2019 81 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 81
25/12/2019 43 ĂN BẠCH THỦ LÔ 43
24/12/2019 54 ĂN BẠCH THỦ LÔ 54
23/12/2019 34 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 34
22/12/2019 42 ĂN BẠCH THỦ LÔ 42
21/12/2019 90 ĂN BẠCH THỦ LÔ 90
20/12/2019 90 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 90
19/12/2019 74 ĂN BẠCH THỦ LÔ 74
18/12/2019 12 ĂN BẠCH THỦ LÔ 12
17/12/2019 42 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 42
16/12/2019 74 ĂN BẠCH THỦ LÔ 74
15/12/2019 36 ĂN BẠCH THỦ LÔ 36
14/12/2019 46 ĂN BẠCH THỦ LÔ 46
13/12/2019 41 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 41
12/12/2019 25 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 25
11/12/2019 25 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 25
10/12/2019 23 ĂN BẠCH THỦ LÔ 23
09/12/2019 38 ĂN BẠCH THỦ LÔ 38
08/12/2019 93 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 93
07/12/2019 46 ĂN BẠCH THỦ LÔ 46
06/12/2019 41 ĂN BẠCH THỦ LÔ 41
05/12/2019 21 ĂN BẠCH THỦ LÔ 21
04/12/2019 14 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 14
03/12/2019 81 ĂN BẠCH THỦ LÔ 81
02/12/2019 26 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 26
01/12/2019 16 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 16
30/11/2019 50 ĂN BẠCH THỦ LÔ 50
29/11/2019 45 ĂN BẠCH THỦ LÔ 45
28/11/2019 34 ĂN BẠCH THỦ LÔ 34
27/11/2019 72 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 72
26/11/2019 35 ĂN BẠCH THỦ LÔ 35
25/11/2019 35 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 35
24/11/2019 34 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 34
23/11/2019 21 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 21
22/11/2019 56 ĂN BẠCH THỦ LÔ 56
21/11/2019 57 ĂN BẠCH THỦ LÔ 57
20/11/2019 35 ĂN BẠCH THỦ LÔ 35
19/11/2019 33 ĂN BẠCH THỦ LÔ 33
18/11/2019 31 ĂN BẠCH THỦ LÔ 31
17/11/2019 30 ĂN BẠCH THỦ LÔ 30
16/11/2019 37 ĂN BẠCH THỦ LÔ 37
15/11/2019 32 ĂN BẠCH THỦ LÔ 32
14/11/2019 90 ĂN BẠCH THỦ LÔ 90
13/11/2019 57 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 57
12/11/2019 36 ĂN BẠCH THỦ LÔ 36
11/11/2019 23 ĂN BẠCH THỦ LÔ 23
10/11/2019 70 ĂN BẠCH THỦ LÔ 70
09/11/2019 98 ĂN BẠCH THỦ LÔ 98
08/11/2019 25 ĂN BẠCH THỦ LÔ 24
07/11/2019 56 ĂN BẠCH THỦ LÔ 56
06/11/2019 23 ĂN BẠCH THỦ LÔ 23
05/11/2019 59 ĂN BẠCH THỦ LÔ 59
04/11/2019 09 TRƯỢT BẠCH THỦ LÔ 09
03/11/2019 38 ĂN BẠCH THỦ LÔ 38
02/11/2019 45 ĂN BẠCH THỦ LÔ 45

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng