Chú Ý: Anh Em Có Nhu Cầu Muốn Theo Các Dàn Phí Sau Giờ Quay Thì Phải Chụp Ảnh CMND, Ảnh Chân Dung Và SĐT Chính Chủ  Rồi Gửi Qua (zalo) Chúng Tôi Sẽ Kiểm Tra Và Đăng Kí Cho Bạn Để Bạn Trải Nghiệm Các Dàn Phí Sau Giờ Quay.Hợp Tác Làm Ăn Lâu Dài.


Giá : 3.000.000 Đ


'

     NGÀY     

Dàn Lô 4 Số TỈ LỆ 90%
HÔM NAY Đã chốt số
12/01/2020 80, 08, 17 , 71

ĂN LÔ  80 08 (3  NHÁY)

11/01/2020 80, 08, 02 , 20

ĂN LÔ  80 08 (2  NHÁY)

10/01/2020 80, 77, 37 , 10

ĂN LÔ  81 (1  NHÁY)

09/01/2020 01, 20, 81 , 91

ĂN LÔ  81 (1  NHÁY)

08/01/2020 13, 31, 38 , 83

ĂN LÔ  13 38 (2  NHÁY)

07/01/2020 42, 24, 23, 32

ĂN LÔ  42 23 (2  NHÁY)

06/01/2020 44, 82, 86, 41

ĂN LÔ  44 (1  NHÁY)

05/01/2020 80, 62, 70, 78

ĂN LÔ  62 70 (2  NHÁY)

05/01/2020 80, 62, 70, 78

ĂN LÔ  62 70 (2  NHÁY)

04/01/2020 76, 67, 79, 97

ĂN LÔ  79 97 67 (3  NHÁY)

03/01/2020 28, 82, 34, 43

ĂN LÔ  43 82 (3  NHÁY)

02/01/2020 14, 41, 34, 43

ĂN LÔ  41 14 34 (3  NHÁY)

01/01/2020 18, 81, 35, 53

ĂN LÔ  41 53 (2  NHÁY)

31/12/2019 48, 84, 19, 91

ĂN LÔ  48 84 91 (3  NHÁY)

30/12/2019 05, 50, 15, 51

ĂN LÔ  05 15 (2  NHÁY)

29/12/2019 26, 62, 25, 52

ĂN LÔ  25 52 26 (3  NHÁY)

28/12/2019 26, 62, 45, 54

ĂN LÔ  62 54 (2  NHÁY)

27/12/2019 26, 83, 38, 62

ĂN LÔ  26 83 (2  NHÁY)

26/12/2019 20, 02, 89, 98

ĂN LÔ  20 02 89 (3  NHÁY)

25/12/2019 24, 42, 13, 31

ĂN LÔ  24 42 13 (3  NHÁY)

24/12/2019 54, 93, 12, 21

ĂN LÔ  54 21 94 (3  NHÁY)

23/12/2019 35, 53, 12, 21

ĂN LÔ  35 12 (4  NHÁY)

22/12/2019 56, 22, 23, 14

ĂN LÔ  (0  NHÁY)

21/12/2019 19, 91, 24, 42

ĂN LÔ  91 24 (3  NHÁY)

20/12/2019 68, 86, 49, 94

ĂN LÔ  94 86 (3  NHÁY)

19/12/2019 60, 06, 49, 94

ĂN LÔ  60 49 (3  NHÁY)

18/12/2019 68, 86, 78, 87

ĂN LÔ  68 87 (2  NHÁY)

17/12/2019 24, 42, 14, 41

ĂN LÔ  24 14 41 (3  NHÁY)

16/12/2019 47, 74, 90, 09

ĂN LÔ  74 90 (2  NHÁY)

15/12/2019 14,41,68.86

ĂN LÔ  14 41 68 (3  NHÁY)

14/12/2019 13,45,45,33

ĂN LÔ  45 84 (3  NHÁY)

13/12/2019 14,41,49,94

ĂN LÔ  49 14 (3  NHÁY)

12/12/2019 27,68,12,61

ĂN LÔ  27 68 12 (4  NHÁY)

11/12/2019 58,85,16,61

ĂN LÔ  85 61 (2  NHÁY)

10/12/2019 23,32,14,41

ĂN LÔ  23 32 (2  NHÁY)

09/12/2019 57,75,38,83

ĂN LÔ  57 38 (2  NHÁY)

08/12/2019 39,93,72,22

ĂN LÔ  39 77 (3  NHÁY)

07/12/2019 46,64,78,87

ĂN LÔ  46 78 (2  NHÁY)

06/12/2019 56,65,14,41

ĂN LÔ  56 41 (3  NHÁY)

05/12/2019 78,87,69,96

ĂN LÔ  78 87 (2  NHÁY)

04/12/2019 80,09,89,98

ĂN LÔ  98 80 (2  NHÁY)

03/12/2019 79,97,25,52

ĂN LÔ  79 97 (3  NHÁY)

02/12/2019 56,65,78,87

ĂN LÔ  56 78 (2  NHÁY)

01/12/2019 23,32,27,72

ĂN LÔ  23 32x2 27 (4  NHÁY)

30/11/2019 54,68,24,56

ĂN LÔ  54 68 (3  NHÁY)

29/11/2019 65,56,78,93

ĂN LÔ  65 78 (3  NHÁY)

28/11/2019 46,05,89,98

ĂN LÔ  46 89 (2  NHÁY)

27/11/2019 46,57,89,98

ĂN LÔ  46 57 89 (3  NHÁY)

26/11/2019 81,35,90,98

ĂN LÔ  81 35 90 (3  NHÁY)

25/11/2019 14,34,36,92

ĂN LÔ  14 36 (2  NHÁY)

24/11/2019 65,77,25,92

ĂN LÔ  65 77 (3  NHÁY)

23/11/2019 89,98,25,94

ĂN LÔ  89 25 (2  NHÁY)

22/11/2019 30,03,56,65

ĂN LÔ  30 56 (3  NHÁY)

21/11/2019 24,42,64,46

ĂN LÔ 24 64 (2  NHÁY)

20/11/2019 35,53,34,43

ĂN LÔ 35 53 (2  NHÁY)

19/11/2019 83,27,34,39

ĂN LÔ 83 27 39 (3  NHÁY)

18/11/2019 83,72,37,25

ĂN LÔ 83 72 (2  NHÁY)

17/11/2019 87,81,34,25

ĂN LÔ 87 81 (2  NHÁY)

16/11/2019 87,84,34,53

ĂN LÔ 87 84 (2  NHÁY)

15/11/2019 48,87,30,96

ĂN LÔ 87 48 (2  NHÁY)

14/11/2019 86,87,36,96

ĂN LÔ 87 86 (2  NHÁY)

13/11/2019 79,97,39,93

ĂN LÔ 79 97 39 (3  NHÁY)

12/11/2019 67 ,76,56,54

ĂN LÔ 67 76 (2  NHÁY)

11/11/2019 23 ,32,35,53

ĂN LÔ 23 32 35 (3  NHÁY)

10/11/2019 01 ,02,42,41

ĂN LÔ 91 02 (2  NHÁY)

09/11/2019 09,02,24,47

ĂN LÔ  09 02 (2  NHÁY)

08/11/2019 09,34,24,47

ĂN LÔ  09 24 (2  NHÁY)

07/11/2019 34,76,95,13

ĂN LÔ  76 95 (3  NHÁY)

06/11/2019 23,43,01,12

ĂN LÔ  23 43 (2  NHÁY)

05/11/2019 98,91,01,12

ĂN LÔ  98 91 (2  NHÁY)

04/11/2019 87,90,09,11

ĂN LÔ  87 90 (3  NHÁY)

03/11/2019 45,22,64,18

ĂN LÔ  45 62 (2  NHÁY)

02/11/2019 45,24,64,11

ĂN LÔ  45 62 (2  NHÁY)

01/11/2019 45,89,69,62

ĂN LÔ  45 62 (2  NHÁY)

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng